1. ŚWIADCZENIE USŁUG
 • Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu- Klient podpisuje zgode na zabieg i zapoznaje się
  z przeciwwskazniami.
 • Klienci, przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, posiadaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 • Przed każdą wizytą na zabieg przeprowadzany jest wywiad oraz omawiane przeciwwskazania. Jeśli klient zatai istniejące do zabiegu przeciwwskazania, to wówczas ponosi on pełną odpowiedzialność za rezultaty jego przeprowadzenia oraz wystąpienie niepożądanych skutków, objawów.

Odmowa wykonania usługi

 • W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik może odmówić jego wykonania.
 • Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z usługi.

Karty stałego klienta

 • W naszym salonie istnieje możliwość otrzymania Karty Stałego Klienta na wybrane usługi, tj. stylizacja paznokci u dłoni i stóp oraz zabiegi na twarz (wyłączając zabiegi kosmetologii estetycznej).
 1. FUNKCJONOWANIE SALONU
 • Formami kontaktu z Salonem są:
 1. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach:
 2. 510 300 319 oraz 18 26 80 124.
 3. fanpage na Facebooku: StudioDermissRabka
 4. Instagram: salon_dermiss
 • W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami. Personel Salonu Kosmetycznego Dermiss nie może udostępniać prywatnych kontaktów.
 • Konsultacje z Naszymi specjalistkami w salonie są bezpłatne.
 • Salon Dermiss funkcjonuje od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach pracy:

Poniedziałek, wtorek   10.00- 18.00

środa, czwartek  10.00- 18.00

piątek 10.00- 20.00

sobota 8.00- 16.00 

* z możliwością zmian godzin pracy, o których klienci są informowani na bieżąco.

 

Strefa ciszy

 • Salon Kosmetyczny Dermiss podzielony jest na dwie strefy:
 1. głośną - recepcja, w tej strefie można wykonywać krótkie rozmowy telefoniczne , dokonywać zapisów i uzyskiwać pomoc we wszystkich sprawach,
 2. cichą - zabiegową, w strefie cichej obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. Dzwoniące telefony przeszkadzają w pracy, skracają czas Państwa zabiegu, zaburzają jego przebieg i psują atmosferę relaksu. Prosimy uszanować prośbę i wyciszyć telefon przed zabiegiem!

 

Wizyty w towarzystwie

 • Na terenie Salon Kosmetyczny Dermiss  obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 • Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 • Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.
 • Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 • Klientka bądź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Salonie.
 • Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

 

 Formularze, kartoteki i poufność informacji

 • Salon Kosmetyczny Dermiss działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 • Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
 • Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.
 • Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej
  i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.

 

Standard obsługi

 • Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.
 • W Salonie Kosmetycznym Dermiss zapewniamy:
 1. bezpieczny sprzęt i urządzenia,
 2. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
 3. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
 4. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
 5. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,
 6. dowolną formę płatności: gotówka lub ewentualnie przelew.
 1. ODWOŁYWANIE WIZYT I NIEPRZYCHODZENIE NA UMÓWIONY TERMIN
 • W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę  Salonu Kosmetycznego  Dermiss nie później niż 48 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
 • Spóźnienie powyżej 15 minut- pracownik może odmówić wykonania zabiegu lub wykonać wspomniany zabieg w krótszym czasie z zastrzeżeniem pominięcia mniej istotnych etapów, w tej samej cenie.
 • W przypadku nie przyjścia na umówioną wizytę bez wcześniejszego uprzedzenia
  o nieobecności i braku kontaktu z umówioną osobą, wymagane wpłacenie zadatku przed chęcią umówienia następnej wizyty.
 1. VOUCHERY, BONY PODARUNKOWE

Istnieje możliwość wykupienia voucheru podarunkowgo na dowolną kwotę i usługę. Voucher podarunkowy ważny jest 2 miesiące od daty wystawienia z wyjątkiem vocheru na zabiegi kosmetologii estetycznej, który ważny jest 6 miesięcy od daty wystawienia. Nie wykorzystanie vocheru w określonym czasie skutkuje jego unieważnieniu.

 

 1. Bony, vouchery dostępne w Salon Kosmetyczny Deriss są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.
 2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera, kiedy straci on swoją ważność.
 3. Bony, vouchery nie mogą być wymienione na gotówkę.
 4. Bony, vouchery mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.
 5. Bony, vouchery nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.
 6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług  z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.
 7. Bony, vouchery można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera.
 8. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
 1. REKLAMACJE
 • W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie pracowników lub właściciela  Salon Kosmetyczny Dermiss, abyśmy mogli naprawić sytuację.
 • Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.
 • Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.
 • Klienci wykonujący manicure/ pedicure mogą zgłaszać reklamację do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.
 • Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie e-mailem, telefonicznie lub SMS.
 • Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.
 1. ZADATEK
 • W okresie wzmożonego ruchu (okres przed świętami wielkanocnymi, Bożym Narodzeniem, sylwestrem), możliwe wcześniejsze pobieranie zadatku, który jest odliczny od kwoty usługi w dniu jej realizacji.
 • Trzykrotne spóźnienie na umówioną wizytę- pobieranie zadatków dla rezerwacji kolejnych wizyt.
 • W przypadku nie   przyjścia  na umówioną  wizytę bez wcześniejszego uprzedzenia o nieobecności i braku kontaktu z umówioną osobą, wymagane wpłacenie zadatku przed chęcią umówienia następnej wizyty.
 • Warunkiem rezerwacji terminu na zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej, depilacji laserowej oraz makijaży okolicznościowych jest wpłacenie zadatku; zabiegi kosmetologii estetycznej- 200zł, depilacja laserowa- 200zł, makijaż okolicznościowy-100 zł.  Wpłacony zadatek jest odliczany od kwoty zabiegu w dniu jego wykonania. Jeśli  klient  zrezygnuje z danego  terminu wpłacony zadatek jest bezzwrotny.
 • Po wpłacie zadatku uznajemy  termin  za  Kwota ta jest odliczna w dniu zabiegu od wykonanej usługi.
 1. SZKODY I ZNISZCZENIA

Osoba, która dopuści się wszelkich zniszczeń i szkód na terenie Salonu kosmetycznego Dermiss zostaje pociągnięta do odpowiedzialności finansowej w celu ich naprawienia bądź zakupu zniszconego towaru. Za wszelkie szkody wykonane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opikunowie prawni.

*Zmiany w regulaminie

O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej, fanpage-u na Facebooku oraz Instagramie. Salon Kosmetyczny Dermiss zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Image
GODZINY OTWARCIA DERMISS:
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 11:00-18:00
środa 10:00-18:00
czwartek 10:00-18:00
piątek 10:00-20:00
sobota 8:00-15:00
Image
Dane kontaktowe:
ul. Zakopiańska 9a
34-700 Rabka-Zdrój
+48 733 130 006
+48 510 300 319    
Beata Dziadkowiec

© 2022 Studio Dermiss. Wszelkie prawa zastrzeżone |
Polityka Prywatności |

Logo PrintSoft